Bệnh viện khác \

Cập Nhật:2022-05-22 13:05    Lượt Xem:130

Bệnh viện khác \

Lương tâm và bộ não của công nghiệp bảo tàng TCM 962;=. 2nbsp; It is the first floor of the Chinese medicine full Hospital, which is located in the {248} Medical College of Taibei Province, and is located in the first floor of the {248} Medical College of China medicine, which is designed by the {248} Chinese medicine group of the 40th generation of Taibei; Ông từng là giám đốc truyền thống y khoa Trung Hoa của bệnh viện Đài Bắc Tử. Nó không giống như một người khác. Trần Thuận có một nhân dạng khác. Con trai cả của Trần Kính Tôn, chủ tịch Đài Loan, lại muốn đi theo cách riêng của mình. Mỗi lần Trần Cẩm cai nhắc đến con trai lớn của ông ta \


Tin Tức

Tin Liên Quan