Bảng 5 Số Giải Đặc Biệt Thanh hai gia tăng Kế hoạch cải tiến dinh dưỡng Tiêu chuẩn trợ cấp:

In, May 25 (Li Jun) ở 25th, phóng viên đã học được từ vùng Thanh Hải Tư giáo rằng tỉnh luôn tiêu hóa kế hoạch cải tiến dinh dưỡng cho học sinh học bắt buộc ở vùng nông thôn, và nâng cao mức độ trợ cấp dinh dưỡng từ 3yuan cho sinh viên tới 5yuan mỗi ngày, tăng liên tục trạng thái dinh dưỡng của học sinh viên và phát triển cơ thể của họ, nhờ có 3.7 triệu học sinh viên. Tập đoàn Thanh Hòa đã thảo luận về kế hoạch cải thiện dinh dưỡng cho học sinh học sinh học bắt buộc ở vùng nông thôn Thanh hai, kế hoạch đầu tiên để thực hiện kế hoạch cải tiến dinh dưỡng cho học sinh học sinh bắt buộc ở vùng nông thôn Thanh hai, những quy định chi tiết về kế hoạch cải tiến dinh dưỡng cho học sinh học sinh học viên lớp học bắt buộc ở vùng nông thôn, và các tài chínhBảng 5 Số Giải Đặc Biệt, thức ăn, thuốc, giám sát và các bộ phận khác, đã soạn thảo kế hoạch tiến hành, quản lý quỹ, và Hướng dẫn ăn kiêng và các hệ thống khác liên quan. Tất cả các bộ phận của tỉnh đều thúc đẩy mạnh việc xây dựng, tái tạo, mở rộng, bảo trì và biến đổi các căng-tin trong trường học, thực hiện các hoạt động như là tạo ra những căng-tin xanh cho các nhà bếp mặt trời, và thực hiện toàn bộ các dự trữ trường nội trú trong tỉnh. Tất cả các trường học miền quê thực hiện nghiêm ngặt hệ thống quy định trách nhiệm chính, thiết lập và thực hiện các bữa ăn trong trường học và hệ thống dẫn truyền thức ăn chính, và đảm bảo hiệu quả công việc. Tập trung vào học thức ăn và học tập. Thông qua các khóa học liên quan,Xổ số Bắc Giang bảng tin, bảng đen, đài phát thanh trường, v.v. nó thường xuyên thực hiện các hoạt động quảng cáo và giáo dục, cải thiện sự chú ý về an ninh thực phẩm của học sinh, và tiếp tục cải thiện kiến thức ăn của học sinh và phụ huynh và học sinh và học thức ăn khỏe mạnh. Theo báo cáo thì tỉnh này đã thiết lập và cải thiện hệ thống an ninh thực phẩm và quản lý tài chính trường học, thiết lập quy định việc mua và cung cấp thức ăn, nguyên liệu và dụng cụ bàn, thực hiện việc tuyển dụng, mua, phân phối và giao hàng, và hợp đồng các công ty đưa hàng, và chú ý đến quản lý rủi ro an to àn của trường học. Thực hiện nghiêm ngặt hệ thống nhân viên bi-đông làm việc với chứng nhận và công khai mỗi tuần các công thức. Thực hiện theo lệ giám sát, sửa chữa và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thích hợp để có những biện pháp quản lý nghiêm ngặt, loại bỏ nguy cơ an to àn và thực hiện cẩn thận trách nhiệm về an toàn trường học. Tất cả các trường học trong tỉnh Thanh Hòa đã tận dụng hệ thống quản lý thông tin học sinh có tên thật, lập tài khoản của các học sinh được hỗ trợ, ghi chép chi tiết thông tin của các học sinh được hỗ trợ, và đảm bảo các sinh viên ăn hết từng xu. Hiện tại, tỉnh đã ban hành một khoản hai.6 tỷ yuan toàn của quỹ trung ương và gần 300triệu yuan của quỹ phi công tỉnh. Dừng lại!


Tin Tức

Tin Liên Quan