Sắc thái ánh sáng dành cho các tài sản (0=$2}.1}.Chế độ ánh sáng dành cho tài sản thật sự là may mắn, nó chỉ ra sự phát triển của quản lý thành phố xanh tươi. Dựa trên sự sụp đổ trong ngành bất động sản, quản lý thành phố xanh đã từ khóa ghi nhận báo tài chính của nửa năm 2022 với khả năng nổi bật của sự tăng trưởng ngược. Theo báo cáo tài chính, trong nửa đầu tiên của 2022, ban quản lý thành phố xanh đã đạt đến thu nhập tổng thể của 1.259 tỉ yuan, tính tăng lên 64 trăm năm; Lượng lợi nhuận tổng hợp là 635 triệu yuan, sự tăng cao 23.7-year-on-year; Lượng lãi suất cộng đồng phụ thuộc vào công ty mẹ là 61triệu lãi, một lãi suất tăng lên hàng năm. Có thể thấy rằng không chỉ thu nhập duy trì sự tăng trưởng tích cực, mà còn tăng độ kinh doanh của quản lý thành phố xanh đã được tăng đáng kể. Nó là thành viên của bản đồng đấy. Nó là thành viên của bản đồng đấy. Quản lý nói rằng khu vực xây dựng các môi trường đại diện sẽ vượt qua hàng trăm triệu mét vuông trong năm nay, và nhiều dự án sẽ được xây dựng trong vòng hai đến ba năm tới. Theo báo cáo tài chính, trong nửa đầu 2022N, lãi suất lợi nhuận tổng thể tăng lên theo tỉ lệ 2.9 đến 50.4. so với khoảng thời gian vừa năm ngoái, đạt đến một mức cao mới trong năm năm gần đây. Nó rất hạnh động! Bài! Bài thả động của

. C.C. nói trong báo cáo rằng trong vòng đầu nửa năm, tỉ lệ tăng lợi nhuận lưới của quản lý thành phố xanh cao hơn so với số thu nhập,Dự đoán Kqxs Ninh Bình chủ yếu gây ra bởi các yếu tố như kiểm so át chi phí, củng cố dữ liệu ngẫu nhiên Chiết Giang và vân vân, thúc đẩy việc tăng lợi nhuận tổng quát của công ty môi giới thương mại xây dựng, và tăng nhanh các thu nhập khác. The Management of

said ở buổi biểu diễn xẩy the morning of July 28, Theo báo cáo tài chính, Chiết Giang entropy đóng góp khoảng 62.3 triệu yucan trong vòng đầu nửa năm. Đối với kế hoạch mua sắm tương lai, công ty nói rằng nó sẽ không mua phần cơ bảnXskh 22/12/2021, nhưng nó sẽ cân nhắc việc mua lại phần có khả năng để cho doanh nghiệp chính vào cuối thao tác, mà khác với lĩnh vực quản lý tài sản truyền thống. Theo báo cáo tài chính, phần thu nhập của công ty xây dựng nhân viên thương mại, công ty môi trường đại diện chính phủ và các công ty khác là 60 Theo báo cáo của CICC, lãi suất lợi nhuận tổng quát của công ty xây dựng các điệp viên thương mại tăng lên theo tỉ lệ 4.6, từng năm tới 42.7. Chủ yếu là do công ty đã tăng cường kiểm soát chi phí và nâng cao chế độ quản lý. Giá trị lợi nhuận tổng quát của công ty xây dựng công ty chính phủ tăng lên theo tỷ lệ 1.3 trên 2.2=.\


Tin Tức

Tin Liên Quan