X0 S0 Mien Bac Hệ thống kiểm to án của công ty đề xuất Maichi IOT được thay đổi để tìm kiếm

Đầu đề: chức vụ kiểm to án của công ty đề xuất Maichi IOT được thay đổi để hỏi cung The information on the website of Shenzhen Stock Exchange on July 22 2022 shows that the review status of Shenzhen Maichi IOT Co., Lt, a company that be listed on the gemX0 S0 Mien Bac, has been changed to Hỏi. Nhà tài trợ là Hoài Bảo hiểm (Cục Công ty kế toán) là Lionn Certifed Public Accounters (cục cục chung chung đặc biệt)X0 S0 Mien Bac,Xổ số Bắc Giang và công ty luật là Guangdong Xing, công ty luật. Description Không Kiểm tra bản gốc: vị trí kiểm to án của công ty đề xuất Maichi IOT được đổi để hỏi Description


Tin Tức

Tin Liên Quan