Xsbp 18/12/2021 Tình trạng kiểm tra của công ty được đề xuất lên sàn nhà ở Châu Âu đã được thay đổi để được chấp thuận tại buổi họp Ủy ban của Đả

Đầu đề: tình trạng kiểm tra của công ty được đề xuất lên sàn ở Châu Âu về nhà thiết bị đã bị thay đổi để được chấp thuận tại buổi họp của Ủy ban Đảng thành phố Theo thông tin trên trang web của Sở chứng khoán Thẩm Quyến vào tháng Bảy, 2022, địa chỉ tình trạng của công ty được liệt kê trên bảo ngọcXsbp 18/12/2021, zhiou Home Technology Co.Xsbp 18/12/2021, Lt,Dự đoán Kqxs Ninh Bình đã được thay đổi để được phê chuẩn tại hội nghị Ủy ban thành phố. Nhà tài trợ là GF chứng khoán C., Công ty kế toán là Pricewaterhousekeeper Zhou tian Certifed Public Accounters (đặc category general partner), và công ty luật là Bắc Kinh Zhou Law firm. Description Không Kiểm tra bản gốc: tình trạng kiểm tra của công ty được đề xuất lên sàn tại nhà Châu Âu đã được thay đổi để được chấp thuận tại buổi họp của Ủy ban Đảng thành phố. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan