Hệ thống kiểm to án công nghệ của công ty được liệt kê đã được chấp nhận

Đầu đề: vị trí kiểm to án công nghệ của công ty được liệt kê đã được đổi thành chấp nhận -Vâng. Đài phát minh nhân tạo May 20, 2022 12:00:00 AM--\ Dữ liệu liên quan -Vâng. Theo thông tin trên trang web của Sở Giao dịch Thượng Hải ở May 19, 2022, đã bị thay đổi thành công ty được chấp nhận trạng thái kiểm to án của Heifi Qizhong Technology Co.,Dự đoán Kqxs Ninh Bình Lt, một công ty được liệt kê trên bảng khoa học và phát triển. Nhà tài trợ là Trung Quốc độc lập Công ty Công ty Xây dựng Công ty chứng khoán Công ty kế toán Thiên Châu là Công ty kế toán quốc tế (cục chung chung chung đặc biệt), và công ty luật Bắc Kinh Công Viên GThành. Description Không Kiểm tra bản gốc: trạng thái kiểm to án công nghệ của công ty cần được liệt kê đã được đổi thành chấp nhận Description


Tin Tức

Tin Liên Quan