Sự cân bằng tài chính của Hội đồng khoa học và kinh doanh thất bại bởi 166 triệu yucan

Theo như tin trực tuyến về thời gian chứng khoán, vào tháng Năm 19, cán cân tài chính hai đầu tư vào Ủy ban khoa học và Thí nghiệm đã tổng số 700.293 tỷ yuan, giảm mất đi 2 triệu yuan so với ngày giao dịch trước. Trong số đó, cán cân tài chính tổng là 505.959 tỉ yuan, giảm số một triệu yuan 166 so với ngày giao dịch trước; Số dư của khoản vay chứng khoán tổng hợp 14.334 tỉ yuan, một tăng lên triệu yuan vào ngày giao dịch trước. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan