Số cổ phiếu 11 được tăng cao hơn 500kg nhờ kết nối cổ phiếu đất liền, và Gansu Quyền đầu tư tăng lên nhiều nhất

Theo các thống kê gió, từ tháng Năm 19, tổng cổ phiếu 96 đã tăng lên nhờ kết nối chứng khoán đất liền. Trong số đó, đã có 11 với một tháng trên tháng tăng cao hơn 5004. Gansu Power Investment co., Lt. có tháng lớn nhất trên tháng tăng vọt. chứng khoán đất kết nối gần đây từng chứng khoán 13582009, với một tháng tăng cổ phần 163.36+ so với ngày thương mại trước; (Tiếng Tây Ban Nha) Các loài mèo đen,Soi cầu Xổ số Bắc Kạn jucan optoelectronics, Lu-jin Co., Lt., CIMC, Trịnh đại công nghệ và các cổ phiếu khác tăng đáng kể tháng này qua tháng khác. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan