Kết Quả Xổ Số Đài Trung Trong năm đầu của Cộng hòa Trung Quốc (1912), lưu trữ quân sự của Cộng hòa Trung Quốc là năm yuan.

bức ảnh

26nbsp; In the first year of the Repubing of China (1912), the military bank of the Republic was five yuan, 80=. new. Đây là trái phiếu tiền tệ đầu tiên được chính quyền tạm thời của Nam Kinh ban đầu trong cuộc cách mạng 1911, và nó cũng là tiền tệ đầu tiên trong nước trong suốt thời kỳ Cộng hòa Trung Quốc. Pingplus Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng,Xổ số Bắc Giang không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.


Tin Tức

Tin Liên Quan