Tài khoản tài chính của Hội đồng Thí nghiệm Khoa học Công nghệ đã được nâng cao hơn

Theo các thống kê gió, tỉ lệ tài chính của 189 cá nhân cổ phiếu trong Hội đồng khoa học và Thí nghiệm tăng lên từng tháng vào tháng chín. Trong số đó, cán cân tài chính của mười cổ phiếu tăng cao hơn mười. Lần cuối cùng, cán cân tài chính tăng cao nhất là Weijie Chuangxin, với số tài chính gần nhất của 35.454 triệu yuan, một tháng tăng vọt lên 225.87; Tài chính cũng tăng đáng kể, bao gồm chứng khoán của Guyoli, nano core vi, shagsheng điện tử, công nghệ Youfang, Changguang Huoxin và những cổ phần khác. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan