Sô Xô Miền Bắc Phoenix Opticals: dự kiến nó sẽ mất tiền từ tháng giêng đến tháng Sáu 2022, và lợi nhuận lưới sẽ giảm theo 150

{i0} Phoenix optics phát tán một dự báo năng suất, đoán trước một mất 5triệu non yucan đến 7triệu yucan từ tháng giêng đến tháng Sáu 2022, một năm-qua-năm giảm giá 150 The reasonars for this change in performance is giải thích in the

thông báo: 1.}0}1. In the first half of 2022, the company actively bành to the international and its sale doanh thu increased. Tuy nhiên, affect by the international nông nỗi, the ổn định of the COVID-19 and other factsSô Xô Miền Bắc, the prime of raw material increasedSô Xô Miền Bắc, the sergeant production structure, problems import in a declinin in the main Business_ 2. Công ty tăng thêm đầu tư vào dự án nghiên cứu và chi phí nghiên cứu tăng lên từng năm. Số lệnh tăng lên, tài khoản thu được tăng, và lỗ lãi của sự suy giảm tín dụng tăng lên từng năm. The First quarter Report of Phoenix Tròng 2022 that the main thu nhập of the company is 30triệu yuan, up 13.31=.* year-on-year; Vốn dĩ đầu tư lợi nhuận mà phụ huynh có thể gây ra là-12.8193 triệu yuan, năm-qua-năm giảm giá 438.94=; cắt dẫn lãi không lưới lợi lãi-15.66693 triệu yuan, một năm-một giảm 648.81=; The debt relationship is 62.04 Name,Dự đoán Kqxs Ninh Bình the doc tài chính is 5.1 triệu yuan, và the grossing cước lãi is 10.25 Name Những ngày qua, cổ phiếu không có đánh giá nào cả Theo dữ liệu của báo cáo tài chính trong năm qua, công cụ phân tích chứng khoán Star cho thấy rằng tính năng của ngành kinh tế Phoenix Opticals (6000071) là chung, độ kinh doanh thấp, và tương lai tăng trưởng thu nhập là chung. Có thể có những lo ngại tài chính bị ẩn, và những chi tiết tài chính cần tập trung vào bao gồm: tỉ lệ cá nhân có kích thước cá nhân, tài khoản thu được và lợi nhuận trong vòng ba năm gần đây. Hệ thống lưu trữ tốt của cổ phiếu này là hai ngôi sao, giá cả phải là 0.5 ngôi sao, và chỉ số toàn diện là một ngôi sao. (chỉ mục này cho chỉ tham khảo, và chỉ mục là 0/5 các ngôi sao, với tối đa là 5 ngôi sao (1.) 0. (Theo dự đoán dấu vết ngôi sao chứng khoán) Bài này không phải là tư vấn đầu tư. Có những rủi ro trên thị trường chứng khoán, nên đầu tư nên phải cẩn thận. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan