Xsmb Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021 Một phụ nữ ở Giang Tô không thể trả nợ trực tuyến và báo cáo với cảnh sát về gian lận

Một phụ nữ ở Dương Châu, Tỉnh Giang su, gần đây báo cảnh sát rằng cô đã bị lừa bởi dịch vụ đầu tư tài chính. Tuy nhiênXsmb Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021, trước các cuộc điều tra của cảnh s át, người phụ nữ không thể nói số điện thoại của kẻ nói dối,Xổ số Bắc Giang cũng không thể cung cấp hồ sơ chuyển trại. Sau khi điều tra xong, người phụ nữ phải vay tiền từ nhiều công ty cho vay trực tuyến và mắc nợ hơn 200000 bởi vì cổ đã không trả được khoản vay trực tuyến kịp thời. Bởi vì hắn không thể trả ơn, hắn đã gọi cho cảnh sát một cách bất thường và nói dối về việc lừa đảo. Hiện tại, người phụ nữ bị kết án năm ngày trong tù vì nói dối về vụ án. Dừng lại!


Tin Tức

Tin Liên Quan