Tham Khao Tay Ninh Tất cả âm! Kết quả đợt thử nghiệm hạt nhân trên diện rộng ở hạt Daishan, Zhou và Chiết Giang đều được thông báo

In the active cooperation of the public, the public, on July 9, 2022, Daishan CountyTham Khao Tay Ninh, Zhou, Chiết Giang Province, carry the first round of a large-scale nucleic acid discovering of covid-19 in the island area. As of 22:30, a total of 150097 people were samd and tested the results. Tới tháng Bảy 10, thời gian của khu vực thử nghiệm và xét nghiệm của băng qua hạt sẽ được điều chỉnh để bắt đầu từ 6:30 a.m. và kết thúc trưa nay. Thời gian phát hiện axit hạt nhân trên diện rộng sẽ được điều chỉnh kịp thời theo kết quả phát hiện. Tập trung chú ý đến tình hình dịch bệnh một cách kịp thời, hợp tác tích cực với việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh,Dự đoán Kqxs Ninh Bình đừng lan truyền tin đồn, đừng tin vào những tin đồn, đừng tập hợp lại và thu thập ít hơn, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân, và phát triển các thói quen y tế như đeo mặt nạ, rửa tay thường xuyên, thông gió thường, và giữ một khoảng cách an to àn xã hội. Ngay khi có thể, đặc biệt là cho người già qua tuổi 60, phải hoàn tất vắc-xin để giảm nguy cơ lây nhiễm và bệnh, và cùng nhau xây dựng một rào chắn miễn dịch dân số. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan