Zô Bắn Cá Vào tháng Sáu, 2022, giá trị thị trường của năm Quảng Đông, những công ty quản trị thứ ba mới là Top100: Giá trị thị trường là 503triệu yucan

The dig shell network Wang Siyun

2

Dig Shell Research Institute loại ra the top 100 valve of Guangdong new third board Enterprises in June 2022 (ở đây thì được gọi là danh sách hay Top100), the value of five Enterprises over 5tỷ yuan, of which chaos Thiên cheng card valment of 20.25 tỷ yuan Thứ nhất. Giá trị thị trường nằm trong danh sách là giá trị thị trường của động vật 513triệu yuan. Theo giá trị của thị trường, thì giá trị của thị trường là 513 triệu yuan 2

2}(2

0}từ giá trị thị trường của những công ty trong danh sách, có năm công ty với giá trị thị trường cao hơn 5tỷ yuan trong Top100, trong đó hỗn độn chenko có giá trị thị trường 95.25 tỷ yuan, thứ nhất. Rồi, có 12, 27, 22 và 14 doanh nghiệp với sự khai thác thị trường hai-5 tỉ yuan, 1-2 tỉ yuan, 700-1 tỷ yuan và 600-700 triệu yuan. Ngoài ra, có một số công ty 20 với giá trị thị trường thấp hơn 600triệu yucan. ghi chú: không có những giá trị nhỏ, và cả giá trị lớn nữa. Ví dụ: 700-1 tỷ, trừ 700 triệu,Soi cầu Xổ số Bắc Kạn bao gồm 1 tỷ. Trong danh sách này, các công ty xếp hạng đầu tiên đến 10th và giá trị tương ứng của chúng là: 2 Từng d.2 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng làm loạn Thiên Thành (87112) 20.25 tỷ yuan; Nó rất nguy hiểm, nó rất nguy hiểm. No.1 (83288) 7.648 tỉ yuan; Tong Weinye (832793) 6.737 tỉ yuan. Nó rất nguy hiểm. Nó rất khó hiểu. Mảnh bảo hiểm YueKai (830899) 4.408 tỉ yuan; Nó là một thứ rất dễ bị thương. Nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm, rất khó hiểu. OhZô Bắn Cá, my achy breaky heart, my achy breaky heart. Những công ty sản xuất các thiết bị điện tử (2) là những công ty sản xuất ra máy tính, thông tin và các công ty sản xuất các thiết bị điện tử khác! Đều là những công ty làm ra những thứ này! 2! Thứ hai là công nghiệp dịch vụ phần mềm và công nghệ thông tin, sản xuất dạng 11Zô Bắn Cá, sau đó là công ty sản xuất máy móc và thiết bị điện tử, với 9. Ghi chú: Tiêu chuẩn của ngành công nghiệp nhận nền kinh doanh sản xuất ở CSRC (New) [2=$

(0

! đính kèm tốtố tố tố tố tố tố tố tố- tháng Sáu 2022, giá trị thị trường của Guangdong mới quản lý Ván thứ ba là Top100 {: 0}Dữ liệu đã được đóng vào tháng Sáu, 2022

2 {2{}70

74}74}. 74}. 75

. 75 37}75 Dừng lại% phù dâu; K2Ngài; Nói ra nó là lý nước nước này, nước này, nước này, nước này, nước này, nước này.


Tin Tức

Tin Liên Quan