Quay Thử Xổ Số Miền Nam Minh Ngọc Bộ quốc phòng đã tiến hành huấn luyện quân sự của toàn bộ quân đội trong nửa năm đầu tiên.

Vào buổi chiều của June 30, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi họp báo thường xuyên. đã trả lời các câu hỏi của các phóng viên. Phóng viên: vào đầu năm, Tổng thống Xi ban hành một lệnh huy động để bắt đầu huấn luyện, yêu cầu cả quân đội phải chú ý đến những thay đổi trong khoa học và công nghệ, chiến tranh và đối thủ, thúc đẩy mạnh mẽ kết hợp giữa chiến tranh và huấn luyện, thúc đẩy hệ thống huấn luyệnQuay Thử Xổ Số Miền Nam Minh Ngọc, thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục khoa học và công nghệQuay Thử Xổ Số Miền Nam Minh Ngọc, và ủng hộ to àn diện thay đổi và nâng cấp huấn luyện quân sự. Xin giới thiệu tình hình và tính chất của toàn bộ quân đội trong nửa năm đầu tiên. N.1., Binh Thực Cương: Vào tháng giêng 4, Tổng thống Xi đã ký một bản số của Ủy ban Quân đội Trung tâm, ra một lệnh huấn luyện hướng dẫn và khuyến khích to àn bộ quân đội thực thi quyết định của Ủy ban Quân đội Trung Tâm xây dựng một hệ thống huấn luyện quân sự mới, chú ý đến việc kết nối huấn luyện chiến tranh, huấn luyện hệ thống, khoa học và kỹ thuật, và tăng tốc độ huấn luyện chiến đấu thực sự cho quân đội. Đầu tiên,Soi cầu Xổ số Bắc Kạn độ mạnh và độ khó của đào tạo cơ bản tăng lên. Chúng ta nên huấn luyện quân đội ngay khi chiến đấu. cao độ và lạnh giá và rừng sa mạc cho việc huấn luyện thực tế chiến đấu. và nền móng của khả năng chiến đấu của quân đội chúng ta đang được củng cố nghiêm ngặt và phức tạp. Thứ hai, huấn luyện phản ứng khẩn cấp là đầy đủ và sâu sắc. Chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu sẵn sàng cho chiến tranh mọi lúc và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, khai thác nghiên cứu về chiến tranh và các vấn đề hoạt động, thực hiện huấn luyện quân sự trực tiếp trong cuộc chiến quân sự, và tăng khả năng đáp ứng các mối đe dọa an ninh thực sự ở mọi hướng và các lĩnh vực. Thứ ba, các hoạt động huấn luyện thực tế vẫn tiếp tục sâu sắc. Chúng ta nên đóng vai trò chủ chốt của giáo dục chung, tập trung vào chủ chốt nghiên cứu và huấn luyện các chủ đề lớn, các bài tập trên thế giới thực, huấn luyện xuyên giao dịch và vũ khí, các hiệp hội giáo dục chung Trung Quốc và ngoại giao, và phát triển huấn luyện chiến đấu phối thành một mức cao và sâu hơn. Thứ tư, việc huấn luyện quân sự qua khoa học và công nghệ đã được thực hiện bình thường. Quan sát sát những đối thủ mạnh mẽ, phát triển và phát triển các phương pháp và phương tiện huấn luyện, như công nghệ \


Tin Tức

Tin Liên Quan