Dự Đoán Gia Lai Quy luật mới không nên nằm ngoài mạng lưới

Cập Nhật:2022-06-28 07:05    Lượt Xem:149

Dự Đoán Gia Lai Quy luật mới không nên nằm ngoài mạng lưới

Trong thời đại Internet, Sở xét xử không thể nằm ngoài Internet. Tại buổi họp Quốc hội về luật pháp trong nền kinh tế kỹ thuật s ố được tổ chức vài ngày trước, Tòa án Nhân dân Trung Quốc Tối cao đã tích cực chia sẻ với các bộ phận tư pháp của các quốc gia tham gia những trải nghiệm của các tòa án Trung Quốc về việc phát triển xây dựng luật số, quản lý vũ trụ mạng, ứng dụng pháp lý của công nghệ thông tin, và phát triển các phương pháp kiện kiện kiện kiện kiện tụng, nhằm hợp tác với các nước để tạo một công bằng và công bằng kỹ thuật số cao hơn. Những bước tiến công nghệ đang thay đổi theo từng ngày, mang lại cơ hội và thử thách cho sự phát triển pháp lý. Dù có phải giải quyết vấn đề nội bộ hóa hay vấn đề pháp do nền kinh tế kỹ thuật số phát triển, thì sở pháp phải có một câu trả lời công bằng và công bằng. Đặc biệtDự Đoán Gia Lai, COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình biến đổi số trong nhiều lĩnh vực, nhưng còn cải thiện thêm hiệu quả xét xử, Cơ quan toà án cũng nên nhanh chóng xây dựng số và thực hiện công lý số. Đầu tiên, chúng ta nên thúc đẩy sự hoà nhập sâu sắc giữa kỹ thuật số và công việc xét xử, trong khi mở cánh cửa, chúng ta phải thiết lập một ngưỡng cửa và bám sát cuối cùng. Công nghệ kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật số phải tuân theo nguyên tắc công lý và công bằng, mục đích của nó là giúp việc kiện tụng và xử lý tiện lợi hơn là tạo ra một sự phân chia kỹ thuật số và cách ly những người cần dịch vụ pháp lý khỏi cánh cửa tòa án. Đồng thời, công nghệ kỹ thuật số nên tập trung vào việc cải thiện uy tín của tòa án và đảm bảo niềm tin công lý. Thứ hai, đó là yêu cầu không thể tránh khỏi để xây dựng một môi trường kinh doanh số mở, công bằng và không phải độc lập để nghe các vụ án kinh tế ảo dựa trên luật pháp và xử lý công bằng và phù hợp với nền kinh tế thị trường. Trong những năm gần đây, một số vụ liên quan đến nền kinh tế kỹ thuật số, ví dụ như vụ sở hữu dữ liệu lớn, vụ án giao thông giấu, vụ án quyền lợi trên mạng, đã trở thành nhiều vụ quan trọng với vai trò chủ đạo rõ ràng. Thí dụ như thuật toán,Soi cầu Xổ số Bắc Kạn nó đã cải thiện hiệu suất sản xuất xã hội, nhưng những vấn đề sau đây như thuật toán đen, phân biệt thuật toán, xử lý dữ liệu bất hợp pháp và vân vân, ngày càng rõ ràng hơn. Bằng cách nghe những vụ như vậy, tòa đã đảm bảo quyền được biết, quyền được lựa chọn và quyền từ chối. Thứ ba, chúng ta nên tôn trọng luật thị trường và nắm rõ quy mô pháp lý. Về mặt thị trường, nó có thể được thực hiện mà không bị cấm luật. Điều đó đòi hỏi rằng chính sách pháp lý không chỉ nên cho to àn bộ cơ sở để phát triển những nền kinh tế số mới, mà còn khoa học phân chia ranh giới pháp lý của các thao tác điện tử theo luật pháp. Bên tư pháp sẽ ổn định dự tính thị trường, giúp ngăn chặn rủi ro, và thúc đẩy một phát triển lành mạnh và tiêu chuẩn của nền kinh tế kỹ thuật số bằng cách phát triển các quy trình pháp lý, xuất bản các trường hợp điển hình, và sử dụng các dữ liệu lớn về pháp lý. Dễ dàng ghi nhận rằng việc sử dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực pháp lý chỉ có vai trò phụ. trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn không thể thay thế quyết định của thẩm phán, cũng không thể phản ánh trách nhiệm xã hội của tòa. Việc phát triển nền kinh tế kỹ thuật số là một tiến trình lâu dài, bộ pháp lý phải theo kịp thời gian, giữ vững sự toàn vẹn và phát triển, sử dụng và phân tích kỹ thuật số, nghiên cứu các vấn đề pháp lý của nền kinh tế kỹ thuật số, đánh giá cẩn thận quy trình luật số và quy luật số, theo kịp tiến bộ khoa học và kỹ thuật, và đạt được mục tiêu dẫn dắt theo luật pháp và bảo vệ công bằng. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan