Tro Choi Kham Pha My Nhan Cơ quan FSB đã bắt đầu tuyển dụng quy mô lớn và nhiều dự án mới rất thiếu nhân sự.

-Vâng. Ngày hôm nay, từ phần mềm, nhà phát triển của Alden fahuanTro Choi Kham Pha My Nhan, tuyên bố rằng đó là việc tuyển thêm những nhà phát triển cho nhiều dự án mới và công bố trang web tuyển dụng. Description Dừng lại! Name 2George Description Dừng lại Dừng D ễ quá! bao gồm các vị trí thiết kế trò chơi như kế hoạch trò chơi và kế hoạch hệ thống,Soi cầu Xổ số Bắc Kạn và các vị trí lập trình như lập trình viên trò chơi và nghiên cứu. Ngoài những người phát triển, có nhiều chỗ trống trong việc kinh doanh và hỗ trợ nhân sự, nhưng chi tiết của dự án mới chưa được tiết lộ. Description Dừng lại! Dừng Không


Tin Tức

Tin Liên Quan