Zô Bắn Cá Điều gì sẽ xảy ra với mười hai chòm sao trước khi bóng tối?

Nói ra nói ra lối đó lối rá Chào% phù dâu; Đây là trung tâm nghiên cứu chòm sao

7 {{2323}

nằm nằm mơ} 2Yeah; Aries% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo hiểu 2Yeah; Nói ra nó có thể không đen hết cuộc sống của họ, vì họ mở đầu và sợ và sợ đấy, và họ sẽ không bao giờ bỏ hết hình của họ và sẽ không bỏ hết tâm lý vì tự tối của họ và họ có thể hiểu tất cả mọi thứ, và có thể chất mạn chất mạm hữi, vì chúng là họ đã đã đàn bị xứng Tḥng

Taurus% 2nbsp;% 2Yeah; Kim Ngưu 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo hiểu 2Yeah; Nó không hiểu, nó không biết. Nó không biết. Nó không hiểu. Nó không biết. Nó không biết nó là gì. Nó không biết. Nó không biết nó ở đâu. Taurus là loại người thuần khiết và tử tế theo tự nhiên, nhưng sau khi bị lừa dối và phản bội rất nhiều, anh ta không thể duy trì sự tốt đẹp của mình nữa. để Taurus sẽ đen tối vì ai đó làm hại anh ta. Nói ra thì nó không đúng. 2Yeah; Song Tử% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Nói ra nó có nghĩa gì không? Nó không giống như một thứ khác. Nó không phải giống như một người khác. Nó giống như vậy. Song Tử chắc chắn không chịu được bị đàn áp và chối bỏ bởi người khác. anh t a phải bị đàn áp quá lâu trong quá trình trưởng thành. Nói ra thịt lượng 2Yeah; Ung thư% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. Thành viên trong gia đình là nguồn sống của ung thư. thì ung thư có thể được gọi là bóng tối nhất của mười chòm sao đó. vì vậy, di chuyển thành viên của gia đình anh ta đang buộc ung thư đi trên con đường đen tối. ung thư có thể được gọi là bóng tối nhất của mười hai chòm sao. Nói rác 2Yeah; Leo% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; The Lions Club was ngay lập tức bị gạch đen bởi vì nó đã bị chỉ trích ở nơi công cộng. Leo rất quan trọng đối với khuôn mặt. và để anh ta mất mặt và phẩm giá, sư t ử chắc chắn sẽ còn đen tối. cậu sẽ từ từ tra tấn cậu vào những ngày tiếp theo, khiến cậu đau khổ. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! 2Yeah; Virgo% phù dâu;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo hiểu 2Yeah; Nói ra nó, nó nói ra. Nó nói ra. Nó không phải là một chút. Nó không phải là một chút. Đối với anh ấy, trung thực là nền tảng cho một người sống trong xã hội này. anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. anh ấy phải cố dạy cho người này một bài học. anh ấy chắc chắn sẽ đen tối và trả thù lẫn nhau. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! 2Yeah; libra% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Nói ra nó nói ra nó nghĩ gì vậy? Nó không phải là lỗ của tôi. Nó không giống như một người duy nhất. Thiên Bình là một chòm sao dễ bị người khác quấy rầy. và truyền cho nó nhiều cảm xúc phức tạp hơn một chút nữa, Thiên Bình sẽ gây ra sự đen tối do vượt khỏi kiểm soát cảm xúc và làm tổn thương người khác. Nói rác thịt lối thích 2Yeah; Scorpio% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo hiểu 2Yeah; Đuổi theo! Bên này, bị phản bội bởi {7 {\\\\ 22; {2

{11 {7 {\\ 220; {2

sẽ đen n Scorpio và trả đũa. Scorpio tin vào cảm xúcZô Bắn Cá, nhưng nếu hắn bị phản bội và bị bỏ rơi bởi những người hắn tin tưởng, cho dù hắn có mạnh cỡ nào, Scorpio sẽ không thể cưỡng lại được. hắn sẽ khoan qua sừng, và hắn sẽ khiến những kẻ phản bội hắn phải trả giá tương ứng. Nói rạn phận thịt 2Yeah; Nhân Mã Nói ra nó nói ra nó nói ra. Nó không phải là tôi. Nó không phải nó. Nó không phải là tôi. Nó không phải là tôi. Nhân Mã ghét người khác nói cuộc đời mình phải làm gì. ông ấy sẽ t ập trung vào việc làm khó cho người khác. mặc dù đây là một chòm sao có trái tim rộng lớn và không thích chịu đựng hận thù, nếu có ảnh hưởng quá nhiều, ông ấy sẽ chống lại bạn ở mọi nơi. Nói ra thịt tại: 2Yeah; Capricorn% phù dâu; 2Yeah; Nói ra nó nói ra thì t ôi nói ra thì nó không thể làm gì được. Nó không thể làm thế. Nó không phải là tôi. Capricorn là một người có ý thức về ranh giới rất rõ. nhưng không ai có thể lấy đồ của anh ta đi. thì Capricorn sẽ ố đen. anh ta không thể thoát khỏi hận thù nếu không dọn dẹp bữa tiệc kia. Nó rất nguy hiểm. 2Yeah; Thủy cung 2đéo hiểu 2Yeah; Nói ra nó nói ra nó nói ra. Nó nói ra. Nó không thể xa hơn được nữa. Nó có thể xảy ra. Nó không phải là những gì xảy ra. Điều mà Aquarius đánh giá là t ự trọng nhất. thì mọi thứ dễ dàng nói. thì mọi thứ đều là vấn đề. Thủy cung đen sẽ không dừng lại cho đến khi nó làm cô phát điên. Nói rác điểm, ngựa thích 2Yeah; Song Ngư 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo hiểu 2Yeah; Nói ra nó, nó nói ra. Nó không phải nó. Nó không phải là một chút. Vậy anh không nghĩ anh ta đủ mạnh mẽ. Song Ngư rất quan trọng với tình yêu. tinh khiết và trung thành. cậu ấy sẽ không làm cho người kia tốt hơn. Dừng lại! Dừng lại!


Tin Tức

Tin Liên Quan