Giang su Hội Bảo Tàng Binh đã được phát triển. Lễ hội bảo trì văn hóa lễ cưới Trung Quốc

*0 Từng'được tổ chức bởi Giang su bảo tàng tư nhân và thực hiện bởi Bảo tàng Nanjing Baoyauzhai và Danyang Cổ xưa bộ sưu tập tài liệu đồng, triển lãm của bộ sưu tập văn hóa đám cưới Trung Quốc, một kỷ nguyên mới, được tổ chức một cách hoành tráng tại duy trì duy trì duy trì duy trì duy trì duy nhất Thức ăn của người Trung Quốc đã được cấy vào đất màu mỡ của nền văn hóa truyền thống tuyệt vời Trung Hoa, với lịch sử hơn là 1400năm. Từ thời xa xưa, hôn nhân nam và hôn nhân nữ là những s ự kiện quan trọng nhất của người Trung Quốc. Hôn nhân là một thay đổi lớn của vai trò sống đối với mọi người. Kết quả hôn nhân chứng kiến tình yêu ngắn hạn giữa người chồng và vợ trong lịch sử. Đó là một phần cần thiết của xã giao hôn nhân Trung Quốc. Tôn Quách, Giám đốc hội bảo tàng tư nhân Giang su, người quản lý tài liệu đồng hồ cũ của Danyang, đã tận tâm nghiên cứu văn hóa hợp đồng cổ đại và hiện đại hơn 20năm. Ông ta thu thập nhiều hơn 8000m hợp đồng hôn nhân và hình ảnh cổ xưa từ thời Wanli của triều Minh cho đến khởi đầu phát triển mới Trung Quốc. Trong nhiều bộ sưu tập sách đám cưới, không thiếu sản phẩm chất lượng cao và lẻ tẻ. Trong cuộc triển lãm này, khán giả có thể thấy các tài liệu, nội dung và phong cách của các tài liệu hôn nhân khác nhau, bao gồm các hợp đồng hôn nhân trong triều nhà Minh và Thanh và Cộng hòa Trung Quốc, cũng như các chứng chỉ kết hôn trước và sau khi thành lập mới Trung Quốc. Ngoài giấy gạo, nó cũng có giấy, tơ lụa và tranh da trắng. Địa lý, nó bao gồm nhiều tỉnh hơn các tỉnh và các thành phố như Liên Minh, Jilin, Heijian, Sơn Đông, Giang, Giang Nam, Tây Nam, Tây Nam, Tây Hải Với các loại khác nhau, không chỉ có nhãn đề xuất, danh sách cam kết,Xổ số Bắc Giang hợp đồng hôn nhân, mà còn dán nhãn cam kết, nhãn rồng và Phoenix, và chứng nhận hôn nhân trong gần một thế kỉ. Về mặt phân chia nhân cách, nó bao gồm những người bình thường, doanh nhân và người nổi tiếng, cũng như binh sĩ, diễn viên và hầu cận miền quê. Một s ố lượng lớn vật quý giá lưu lại chi tiết lịch sử phong tục hôn nhân nhân nhân của người dân trong nhiều thời kỳ khác nhau của xã hội Trung Quốc, phản ánh sự thay đổi thời đại và sự phát triển liên tục của nền văn minh con người, phản ánh những phẩm chất truyền thống tuyệt vời và những tình cảm đạo đức cao cả của người Trung Quốc, và phản ánh thái độ thận trọng, khắt khe và trách nhiệm của người Trung Quốc đối với hôn nhân. Nó nói, nó nói, nó nói, một điều: trong cuộc họp, Sun Guyowu, nhà tổ chức chính của triển lãm này và người quản lí tài liệu công nghệ lâu năm của Danyang Cổ xưa sưu tập tài liệu hợp đồng, nói rằng trong thời gian mới, chúng ta nên đóng vai trọng hoàn toàn bộ cho các tục thu nhập xã́c để phục vụ xã̉ nhân và công chúng, làm văn hoàng của cuộn với tinh thầng cùng cùng của Tiếp tục và thực hành những giá trị chủ nghĩa chủ nghĩa cơ bản và đóng góp xứng đáng cho nền văn hóa nhân dân. Theo Hứa Kỳ, người tổ chức triển lãm này và Chủ tịch Hiệp hội Bảo tàng Binh Nhi, chúng ta đang ở thời điểm nguy kịch trong cuộc chiến chống lại triều đại mới. Trong khi chúng ta chú ý đến các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp truyền hình trực tuyến và ngoại để giải thích dịch vụ du khách Trung Quốc và ngoại quốc, kiểm soát chặt chẽ số khách tham quan trong mỗi triển lãm, và đảm bảo an to àn cho khán giả, Để đạt được hai mục đích ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh và công khai triển lãm. Tḥng {y}Th {y}A {}Yangzi Evening News=63722; Ziniu phóng viên tin tức Shen
Tin Tức

Tin Liên Quan