Xsbp 18/12/2021 Nếu như đống phân này đang bốc cháy, nó sẽ không chết, không mục rữa, mà còn tạo ra lợi ích cao! Nhiều nông dân vẫn chưa biết! Nhìn đi.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nông nghiệp, nhiều nông dân hoặc nông trại đã có nền trồng hoang dã truyền thống và dần dần biến thành nền trồng không tươi. Description 1. Những lợi ích của nền văn hóa nhớp có là gì? Description *0 Từng d.1: nền văn hóa nhớp có thể thực hiện thực phẩm và tiết kiệm nước và phân bón. Description để tránh các bệnh trồng trọt liên tục do canh tác bẩn và xén liên tục. Description The thứ ba point cũng có thể giải quyết được những tổn thương muối gây ra bởi việc phân bón truyền thống được áp dụng cho đất và sự quay ngược axit và kiềm chế của đất. Description Trong quá trình nhận nuôi nền văn hóa gớm guốc, điều quan trọng nhất là đất đai. Description Nhiều nông dân nghĩ rằng nền văn hóa nhớp được thay thế bởi chất cặn. Quan điểm này rất sai lầm! Ngoài nền đất, văn hóa vỏ dừa, và nền văn hóa phân chuột trái đất, được gọi là nền văn hóa bẩn. Description 2.Hãy phân tích s ự khác biệt giữa ba vật liệu Thức ăn, đậu phụ The thô mate is mainly cocoa branchXsbp 18/12/2021, that isXsbp 18/12/2021, the raw mate formed by breaking the coconut bark. In the process of cultivation, dừa branch has poor water and fertilize breaking capty due to its rough hoạ tiết và good air perfeity. Trên trung bình, it need to be water once a day and a half. it does not containing conditions. Description Truyền thuyết con người Nền văn hóa này là thứ phổ biến nhất trong sản xuất. Dù nó là nền văn hóa gieo hạt, các thành phần, bao gồm chất than, vermicite, cưa bụi, v.v., có khả năng giữ lại nước và phân bón tốt, nó cần tưới nước một lần mỗi hai ngày trên trung bình, và không có chất dinh dưỡng. Description Số lần thử lại: It’s the seed has been popular since năm ngoái. its composements include cow dung, peat soil, rotten fruits and leaves, v. the fruits produced by earth worm tiêu hóa are generally called earthbworm dug. Description Sử dụng chất dinh dưỡng của phân bón là tương đối âm thanh. Nó cũng chứa định lượng cơ thể 0.30. humus, và 5/5/5 phân bón cân bằng. Cấu trúc của phân bón giun đất là hạt, có dễ xoay xở tốt. Cấu trúc phân bón hợp lý giúp nó trở thành một phân bón cân bằng với khả năng tích nước và phân bón mạnh. Nó được tưới một lần mỗi mười-12 ngày trên trung bình. Description Sử dụng để so sánh các vật liệu văn hóa bẩn trên đây, bạn có thể thấy rằng văn hóa vỏ dừa có khả năng tồi tệ nhất để duy trì nước và phân bón, theo sau là nền văn hóa kháng sinh, và điều tốt nhất là nền văn hóa phân bón đất. Description *0 Từng'việc so sánh giá trị của việc trồng vỏ dừa, trồng trọt trên nền đất và giáo trồng phân quả cầu: vỏ dừa có giá cao nhất, giá của nền đất vừa phải vừa phải, giá phải thấp nhất, và giá của phân bón giun đất là thấp nhất. Do đó, cho dù là trồng cây kiểu mới hay trồng trọt, chúng ta có thể dùng phân quả cầu để trồng trọt nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề trồng trọt tiếp tục trên đất, bao gồm cây đã chết và cây mục, và cũng muốn có mùa ngon và có vị cao. Description Không, không. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan