Tro Choi Kham Pha My Nhan Lượng sinh sản chính phủ nhận được tăng lên bởi 26.43=. in 2020, và sự hỗ trợ chính phủ thu được trong khoảng thời gian hiện tại tăng

Trong tháng Tư 7, trẻ em Yong shom Biology (8339729) đã công bố phát tán báo cáo đôi mươi năm. Trong suốt khoảng thời gian báo cáo, công ty đạt được thu nhập điều hành của 3325899539.88 yuan, a year-on-year increase of 0.33=; Lợi nhuận mà cổ đông của công ty được liệt kê là 80229685.80 yuan, một năm lãi suất tăng cao 26.43=. Description Description The net cash flow from operating activities during the reportening period was 9159629.70 yuanTro Choi Kham Pha My Nhan, and the network activitings to the cổ đông of the listed company by the end of 2020 were 699412686xem2.38 yuan. Description The company made a không operating thu nhập of 3.9749 triệu yuanTro Choi Kham Pha My Nhan, a year-on-year increasing of 160.99996=, mainly due to the increasing of government support received in the current period. Công ty nhận ra một chi tiêu không hoạt động của RMB 118800, một năm-qua-một tăng cao của 73.10=, đó là nguyên nhân gây ra sự gia tăng mất phế liệu của tài sản cố định trong khoảng thời gian hiện thời. Description Chi phí tài chính trong khoảng thời gian này là-6.804 triệu yuan so với-3 Trong thời gian đó, thu nhập đầu tư là RMB 610600, một tăng lên 144.39=.=-year-on-year, mà chủ yếu là do quá mất mát lớn của công ty cổ phiếu Yunnan sinh vào cuối năm ngoái. Công ty đã giảm giá trị đầu tư lâu dài của công ty cổ phiếu ở Yunnan sinh không phát hiện thiệt hại đầu tư trong thời gian này, trong khoảng thời gian này là RMB 6399700. Description D ựa theo dữ liệu của

Wadei.com, Yong-mắc sinh học là một công ty sinh học dung hòa lớp nghiên cứu và nghiên cứu kỹ thuật của các sản phẩm sinh vật học sản xuất, buôn bán và sản phẩm chính của nó là vắc-xin lợn và vắc-xin gia cầm. Có một loạt sản phẩm bao gồm nhiều loại khác nhau như vắc-xin lợn và chuồng, bao gồm vắc-xin monovalent, vắc-xin đa liên kết nối với vắc-xin tổng hợp. Description Không, không. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan