X0 S0 Mien Bac Chúc mừng vụ khởi động chính thức của hệ thống tiêu thụ thông minh

chúng đã chính thức bật hệ thống tiêu thụ thông minh. Description Dễ dàng hiểu rằng hệ thống tiêu thụ thông minh đã tạo ra một hệ thống hình ảnh hai chiều động động cho sản phẩm và người tiêu dùng bằng cách sử dụng công nghệ cxbz với quyền sở hữu trí tuệ độc lập, kiểu mẫu RF trưởng thành, động cơ mạng thông minh, nền trung bình và những ưu điểm kỹ thuật khác, để đạt được sự kết hợp chính xác giữa sản phẩm và người tiêu dùng. Description Dừng như chúng ta đều biếtX0 S0 Mien Bac, các công ty mạng quốc gia nổi tiếng là các công ty dữ liệu. Nhờ thông tin lướt và tiêu tốn của người tiêu dùngX0 S0 Mien Bac, khả năng cung cấp lợi nhuận cho người tiêu dùng, nhưng các công ty lớn trên mạng đã tạo ra một vị trí độc quyền tự nhiên và một công nghệ dữ liệu lớn trong ngành này, họ đã nhẫn tâm giết chết người giàu có và người giàu có, và thậm chí còn gặp những vấn đề xã hội như an ninh thông tin. Phá vỡ sự thuận lợi của công nghệ dữ liệu lớn đem lại cho người tiêu dùng và cho phép công chúng tận hưởng lợi nhuận từ những công nghệ dữ liệu lớn là xu hướng tiếp theo thúc đẩy chu kỳ kinh tế trong nước. Description Theo như báo cáo, dựa trên kế hoạch hành động để thúc đẩy việc phát triển dữ liệu lớn và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc dẫn đầu tiến hành tăng tốc phát triển mới với các loại mới và các mô hình mới, hệ thống tiêu thụ thông minh dựa trên đánh giá và xác định môi trường tiêu thụ tốt để mua s ắm trực tuyến nhờ sự giám sát và quản lý thị trường quốc gia, và nghiên cứu về chính sách quy định và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp sức khỏe Trung Quốc. Dựa theo yêu cầu nghiên cứu của hãng quản lý to àn vẹn công nghiệp wechat và bảo vệ quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng của bộ quản lý công nghiệp và thương mại quốc gia, nó được kết nối với cơ sở giám sát thông tin về tính mạng cá nhân quốc gia và bảo vệ nguồn cung cấp thông tin của quốc gia về mặt hàng hóa. Description Dừng Ông ta mong rằng Hệ thống sử dụng dữ liệu lớn sẽ được phục vụ cho mọi người và chính xác sử dụng sản phẩm trong tay những người cần chúng qua chân dung sản phẩm và hai việc trực tiếp kết hợp với ảnh chụp của người tiêu khiển, giảm liên kết giữa trung tâm và đạt được tiêu thụ chính xác. Nó đã trở thành một kênh tiếp thị mới sau khi truyền hình trực tiếp. Description Hệ thống sử dụng thông minh này sẽ tổ chức các sản phẩm đặc trưng địa phương, tương ứng chính xác với hàng trăm ngàn nhân viên công nghệ thương mại xã hội người đã qua được chứng minh to àn vẹn trong hệ thống, thực sự khiến những công nghệ dữ liệu lớn phục vụ chính xác công chúng, và dự định thực hiện các công việc huấn luyện chân dung sản xuất tại các công ty đông đúc và sản phẩm trong khu vực giảm nghèo, để tạo ra một nền tảng trực tiếp để phục vụ nhân dân, và nhận ra sự tượng trưng hài hòa và phát triển lành trong môi trường môi trường sống toàn cầu của nền kinh tế. Description Không, không. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan