Soi Cau Khung 3 Ngay 247 Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin: từ tháng ba tới tháng ba, 300 Các vụ án bất hợp pháp và hình sự của giao dịch đen đã được điều

Theo như tin tức về công nghệ zaker ở June 10, theo website của Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin, từ tháng Ba tới tháng đôi 2022, các cơ quan điều hành radio ở mọi cấp độ liên tục gia tăng nỗ lực truy tìm các hành vi phạm pháp và tội của các trạm phát s óng trái phép và giảSoi Cau Khung 3 Ngay 247, duy trì hiệu quả hoạt động không khíSoi Cau Khung 3 Ngay 247, đảm bảo an to àn sử dụng tần số radio trong những lãnh thổ quan trọng như hàng không và đường sắt, và đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản và sự ổn định xã hội và chính. As to reflection and control Black phát thanh, from March to May 2022, radio organization at all level started 405 radio controlling carols and 11807 observations and positation device, send 1266, controlling men in 3180 hours, điều tra và xử lý 300 hợp pháp và hình sự phát thanh đen, và tịch thu một loạt các thiết bị phát thanh đen. Sử dụng dụng biện pháp kiểm tra radio 299999, thời gian kiểm tra và xử lý một vụ án bất hợp pháp của trạm giả. Một vụ án hình sự đã được điều tra và xử lý. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan