Cầu Lo Mb Chương trình Microsoft Xbox sẽ thông báo cảnh hạ cánh của Samsung 2022 smart TV

Về nhà trong June 10 rằng Microsoft Xbox đã thông báo sự hợp tác với Samsung. Từ tháng Sáu, nó sẽ có thể chơi trò Mây Xbox trên Samsung 2022 thông minh TV. Nó nói rằng ứng dụng Xbox sẽ hỗ trợ cho sự dụng của Samsung 2022 thông minh TV. Không có thiếu thứ gì khácCầu Lo Mb, bạn có thể chơi từng trăm thứ kỹ thuật ngon từng qua xã hộn Xbox. Qua những thành viên tốt nhất. Thức ăn cho bạn biết rằng người dùng cần truy cập ứng dụng Xbox từ trung tâm chơi của Samsung và đăng nhập tài khoản Microsoft. Nếu bạn không có thẻ đăng ký thẻ thành viên của XboxCầu Lo Mb, bạn có thể nâng cấp hay đăng ký cho $1. Sau đó, bạn có thể chơi nhiều hơn hàng trăm trò chơi chất lượng cao qua thanh Bluetooth. The XM cloud game (beta) đã được mở cho các cầu thủ ở Argentina và New Zealand. Dừng lại


Tin Tức

Tin Liên Quan