Khoả Than Mọi bài hát hay âm nhạc không thể tải xuống bằng phương pháp này!

Oh, I haven't t thất bại trong việc t ải âm nhạc bằng ba công cụ này trước! Nhưng nếu, trong trường hợp, bạn không thể t ải về nhạc hay bài hát, làm sao bạn có thể lấy nó? Ví dụ, bạn có biết nơi nào bạn có thể tải xuống cùng một âm nhạc không? Có lẽ không có bản nhạc nào có thể tải về cả. Dễ dàng hơn nhiều, bạn có thể đã nghĩ rằng ghi âm, phải, là ghi âm, nhưng vì lợi ích của nó, bạn không thể ghi âm bên ngoài, bạn nên ghi âm bên trong. Nó là một phần ghi chép đã được bất cứ thứ nào. Nó có thể đã được bất kịch trước. Công cụ thu âm màn hình đầu tiên mà tôi dùng hầu hết thời gian. Tôi nghĩ nó rất dễ s ử dụng. Bây giờ hãy nói về cách sử dụng nó để ghi âm âm âm nhạc. Sau khi phần mềm này chạy, hãy nhắp vào nút hiển thị bên dưới. The

A {12

ảnh Khoả Than

.0}có một mục khởi động trực tiếp cho việc thu âm thanh màn hình qua trình đơn bắt đầu. Sau khi mở cửa sổ nhỏ, nó được mở ra. Theo thiết lập trong hình sau, nó được ghi âm thanh hệ thống bên trong để ghi âm thanh. Dễ dàng hơn nhiều. Nếu bạn muốn âm nhạc,Dự đoán Kqxs Ninh Bình bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Vậy bạn có thể nhắp vào nút quay để bắt đầu ghi âm. Oh, d. d. d. d. d. A. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. The save and edit to save and edit... and edit to save and edit. Tên mục đã lưu được định nghĩa bởi chính nó, and then the eding giao diện will be open. Dễ dàng hơn nhiều. Hãy nhắp vào nút chơi bên dưới cửa sổ bên phải, hoặc kéo thước kẻ bên dưới tới đầu âm nhạc. Nói ra nó kiểu ra! A lối này! A lộn ra! A lối này! A lối này! A lối, một miếng ở đây! A lối này. Nó có thể xảy ra. The same is true at the end of

picture Khoả Than

, bởi vì nhiều bản thu âm có thể thực hiện nhiều hoạt động. Similarly, thực hiện chia đôi mọi hoạt động, và sau đó xoá những đoạn còn lại. Nó thực hiện nội, cô có thể nhắp vào nút chơi để xác nhận hiệu ứng từ đầu tới kết. Khi không có vấn đề gì, cô có thể xảy ra âm nhạc. Nó kiểu! Ến! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Mặc định là dạng MP3. Bạn cũng có thể chọn dạng sáp trong trình đơn thả xuống và nhắp vào Lưu. A lô lô lô lô lô lô lô lô Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.


Tin Tức

Tin Liên Quan